collapseBuild Queue (48)
reproducible_compare_Debian_sha1sums_reverse_runner
reproducible_builder_archlinux_2
reproducible_builder_archlinux_5
reproducible_compare_Debian_sha1sums_forward_runner
reproducible_builder_archlinux_1
reproducible_maintenance_i386_profitbricks2
reproducible_builder_archlinux_8
reproducible_builder_archlinux_3
reproducible_builder_archlinux_6
reproducible_builder_archlinux_4
reproducible_builder_archlinux_7
reproducible_node_health_check_armhf_ff2a  
reproducible_node_health_check_amd64_profitbricks11  
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_armhf_ff64a  
reproducible_setup_pbuilder_buster_armhf_ff64a  
reproducible_setup_pbuilder_unstable_armhf_ff64a  
reproducible_setup_pbuilder_experimental_armhf_ff64a  
reproducible_setup_pbuilder_stretch_armhf_ff64a  
reproducible_node_health_check_armhf_ff64a  
reproducible_maintenance_armhf_ff64a  
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_armhf_odxu4b  
reproducible_setup_pbuilder_buster_armhf_odxu4b  
reproducible_setup_pbuilder_unstable_armhf_odxu4b  
reproducible_setup_pbuilder_experimental_armhf_odxu4b  
reproducible_setup_pbuilder_stretch_armhf_odxu4b  
reproducible_maintenance_armhf_odxu4b  
reproducible_node_health_check_armhf_odxu4b  
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_armhf_odxu4c  
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_arm64_codethink13  
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_arm64_codethink10  
reproducible_setup_pbuilder_buster_armhf_odxu4c  
reproducible_setup_pbuilder_buster_arm64_codethink13  
reproducible_setup_pbuilder_buster_arm64_codethink10  
reproducible_setup_pbuilder_unstable_armhf_odxu4c  
reproducible_setup_pbuilder_unstable_arm64_codethink13  
reproducible_setup_pbuilder_unstable_arm64_codethink10  
reproducible_setup_pbuilder_experimental_armhf_odxu4c  
reproducible_setup_pbuilder_experimental_arm64_codethink13  
reproducible_setup_pbuilder_experimental_arm64_codethink10  
reproducible_setup_pbuilder_stretch_armhf_odxu4c  
reproducible_setup_pbuilder_stretch_arm64_codethink13  
reproducible_setup_pbuilder_stretch_arm64_codethink10  
reproducible_maintenance_armhf_odxu4c  
reproducible_maintenance_arm64_codethink13  
reproducible_maintenance_arm64_codethink10  
reproducible_node_health_check_arm64_codethink13  
reproducible_node_health_check_arm64_codethink10  
reproducible_node_health_check_armhf_odxu4c  
 master
1#207065
2Idle
3Idle
4Idle
5Idle
6Idle
7#88257
8Idle
9Idle
10Idle
11Idle
12Idle
13Idle
14Idle
15#34
16Idle
17#207385
18#8984
19Idle
20#109465
21Idle
22#79669
23#87459
24#158281
25#8714
26#156362
27Idle
28#55012
 bbx15-armhf-rb.debian.net
1Idle
2Idle
3Idle
4Idle
 bpi0-armhf-rb.debian.net  (offline)
 cb3a-armhf-rb.debian.net
1#13949
2Idle
 cbxi4a-armhf-rb.debian.net
1Idle
2Idle
3Idle
4Idle
 cbxi4b-armhf-rb.debian.net
1Idle
2Idle
3Idle
4Idle
 cbxi4pro0-armhf-rb.debian.net
1Idle
2Idle
3Idle
4#16420
 codethink-sled10-arm64.debian.net  (offline)
 codethink-sled11-arm64.debian.net
1Idle
2Idle
3Idle
4Idle
5Idle
6Idle
7Idle
8#12015
 codethink-sled12-arm64.debian.net  (offline)
 codethink-sled13-arm64.debian.net  (offline)
 codethink-sled14-arm64.debian.net
1Idle
2Idle
3Idle
4Idle
5Idle
6Idle
7#11489
8Idle
 codethink-sled15-arm64.debian.net  (offline)
 codethink-sled16-arm64.debian.net
1Idle
2Idle
3Idle
4Idle
5Idle
6Idle
7#12220
8Idle
 codethink-sled9-arm64.debian.net
1Idle
2Idle
3Idle
4Idle
5Idle
6Idle
7Idle
8Idle
 ff2a-armhf-rb.debian.net  (offline)
 ff2b-armhf-rb.debian.net
1Idle
2Idle
3Idle
4Idle
 ff4a-armhf-rb.debian.net
1Idle
2Idle
3Idle
4Idle
 ff64a-armhf-rb.debian.net  (offline)
 hb0-armhf-rb.debian.net  (offline)
 jtk1a-armhf-rb.debian.net  (offline)
 jtk1b-armhf-rb.debian.net
1Idle
2Idle
3Idle
4Idle
 jtx1a-armhf-rb.debian.net
1Idle
2Idle
3Idle
4Idle
 jtx1b-armhf-rb.debian.net
1Idle
2Idle
3#9679
4Idle
 jtx1c-armhf-rb.debian.net
1Idle
2Idle
3Idle
4Idle
 odu3a-armhf-rb.debian.net
1Idle
2Idle
3Idle
4Idle
 odxu4-armhf-rb.debian.net  (offline)
 odxu4a-armhf-rb.debian.net
1Idle
2Idle
3Idle
4Idle
 odxu4b-armhf-rb.debian.net  (offline)
 odxu4c-armhf-rb.debian.net  (offline)
 opi2a-armhf-rb.debian.net
1Idle
2Idle
3#12623
4Idle
 opi2b-armhf-rb.debian.net
1Idle
2Idle
3#15209
4Idle
 opi2c-armhf-rb.debian.net
1Idle
2Idle
3#14141
4Idle
 osuosl-build167-amd64.debian.net  (offline)
 osuosl-build168-amd64.debian.net
1Idle
2Idle
3Idle
4Idle
5Idle
6Idle
7Idle
8Idle
 osuosl-build169-amd64.debian.net  (offline)
 osuosl-build170-amd64.debian.net  (offline)
 osuosl-build171-amd64.debian.net
1Idle
2Idle
3Idle
4Idle
5Idle
6Idle
7Idle
8Idle
 osuosl-build172-amd64.debian.net  (offline)
 osuosl-build173-amd64.debian.net
1#426
2Idle
3Idle
4Idle
5Idle
6#285
7Idle
8Idle
 osuosl-build174-amd64.debian.net  (offline)
 p64b-armhf-rb.debian.net
1Idle
2Idle
3#11584
4Idle
 p64c-armhf-rb.debian.net
1Idle
2Idle
3#11369
4Idle
 profitbricks-build1-amd64.debian.net  (offline)
 profitbricks-build10-amd64.debian.net  (offline)
 profitbricks-build11-amd64.debian.net  (offline)
 profitbricks-build12-i386.debian.net
1Idle
2Idle
3Idle
4Idle
5Idle
6Idle
7#12357
8Idle
 profitbricks-build15-amd64.debian.net  (offline)
 profitbricks-build16-i386.debian.net  (offline)
 profitbricks-build2-i386.debian.net
1Idle
2Idle
3Idle
4Idle
5Idle
6Idle
7#14195
8Idle
 profitbricks-build3-amd64.debian.net  (offline)
 profitbricks-build4-amd64.debian.net  (offline)
 profitbricks-build5-amd64.debian.net  (offline)
 profitbricks-build6-i386.debian.net  (offline)
 profitbricks-build7-amd64.debian.net
1Idle
2Idle
3Idle
4Idle
 profitbricks-build9-amd64.debian.net
1#47
2Idle
3Idle
4Idle
5Idle
 rpi2b-armhf-rb.debian.net  (offline)
 rpi2c-armhf-rb.debian.net  (offline)
 wbd0-armhf-rb.debian.net  (offline)
 wbq0-armhf-rb.debian.net
1Idle
2Idle
3#16321
4Idle
collapseNext Executions
reproducible_builder_alpine_12020-01-22 16:17
reproducible_builder_archlinux_12020-01-22 16:17
reproducible_builder_archlinux_22020-01-22 16:17
reproducible_builder_archlinux_32020-01-22 16:17
reproducible_builder_archlinux_42020-01-22 16:17
reproducible_builder_archlinux_52020-01-22 16:17
reproducible_builder_archlinux_62020-01-22 16:17
reproducible_builder_archlinux_72020-01-22 16:17
reproducible_builder_archlinux_82020-01-22 16:17
reproducible_node_health_check_amd64_jenkins2020-01-22 16:17
reproducible_node_health_check_amd64_profitbricks112020-01-22 16:17
reproducible_node_health_check_armhf_ff2a2020-01-22 16:17
reproducible_node_health_check_armhf_wbq02020-01-22 16:17
reproducible_node_health_check_amd64_osuosl1702020-01-22 16:18
reproducible_node_health_check_amd64_profitbricks52020-01-22 16:18
reproducible_node_health_check_arm64_codethink112020-01-22 16:18
reproducible_node_health_check_armhf_cbxi4pro02020-01-22 16:18
reproducible_node_health_check_armhf_jtx1b2020-01-22 16:18
reproducible_node_health_check_amd64_profitbricks12020-01-22 16:19
reproducible_node_health_check_amd64_profitbricks102020-01-22 16:19
reproducible_node_health_check_amd64_osuosl1692020-01-22 16:20
reproducible_node_health_check_armhf_cbxi4a2020-01-22 16:20
reproducible_node_health_check_armhf_ff64a2020-01-22 16:20
reproducible_node_health_check_armhf_jtk1a2020-01-22 16:20
reproducible_node_health_check_armhf_opi2a2020-01-22 16:20
reproducible_node_health_check_arm64_codethink152020-01-22 16:21
reproducible_node_health_check_armhf_p64b2020-01-22 16:21
reproducible_node_health_check_armhf_p64c2020-01-22 16:21
reproducible_node_health_check_i386_profitbricks22020-01-22 16:21
reproducible_html_live_status2020-01-22 16:22
reproducible_node_health_check_arm64_codethink162020-01-22 16:22
reproducible_node_health_check_amd64_profitbricks152020-01-22 16:23
reproducible_node_health_check_armhf_opi2b2020-01-22 16:23
reproducible_node_health_check_i386_profitbricks162020-01-22 16:23
reproducible_node_health_check_amd64_osuosl1712020-01-22 16:24
reproducible_node_health_check_armhf_odu3a2020-01-22 16:24
reproducible_node_health_check_armhf_odxu4c2020-01-22 16:24
reproducible_node_health_check_i386_profitbricks122020-01-22 16:24
reproducible_node_health_check_arm64_codethink122020-01-22 16:25
reproducible_node_health_check_amd64_osuosl1722020-01-22 16:26
reproducible_node_health_check_amd64_osuosl1732020-01-22 16:26
reproducible_node_health_check_amd64_osuosl1742020-01-22 16:26
reproducible_node_health_check_arm64_codethink142020-01-22 16:26
reproducible_node_health_check_armhf_bbx152020-01-22 16:26
reproducible_node_health_check_armhf_cbxi4b2020-01-22 16:26
reproducible_node_health_check_armhf_ff4a2020-01-22 16:26
reproducible_node_health_check_amd64_osuosl1672020-01-22 16:27
reproducible_node_health_check_amd64_profitbricks92020-01-22 16:27
reproducible_node_health_check_arm64_codethink102020-01-22 16:27
reproducible_node_health_check_arm64_codethink132020-01-22 16:27
reproducible_node_health_check_armhf_cb3a2020-01-22 16:27
reproducible_node_health_check_i386_profitbricks62020-01-22 16:27
reproducible_node_health_check_armhf_jtk1b2020-01-22 16:28
reproducible_node_health_check_amd64_osuosl1682020-01-22 16:29
reproducible_node_health_check_arm64_codethink92020-01-22 16:29
reproducible_node_health_check_armhf_jtx1c2020-01-22 16:29
reproducible_node_health_check_armhf_odxu4b2020-01-22 16:29
reproducible_node_health_check_armhf_jtx1a2020-01-22 16:30
reproducible_node_health_check_armhf_odxu4a2020-01-22 16:30
reproducible_node_health_check_armhf_opi2c2020-01-22 16:30
reproducible_node_health_check_amd64_profitbricks72020-01-22 16:31
reproducible_node_health_check_armhf_ff2b2020-01-22 16:31
g-i-installation_debian_sid_hurd_lxde2020-01-22 16:42
reproducible_netbsd2020-01-22 16:42
reproducible_html_archlinux2020-01-22 16:45
reproducible_html_pkg_sets2020-01-22 16:45
reproducible_html_dd_list2020-01-22 16:55
reproducible_compare_Debian_sha1sums_reverse_runner2020-01-22 16:56
reproducible_archlinux_json2020-01-22 17:01
reproducible_html_dashboard2020-01-22 17:01
reproducible_scheduler2020-01-22 17:23
reproducible_html_alpine2020-01-22 17:55
reproducible_archlinux_scheduler2020-01-22 18:00
reproducible_json2020-01-22 18:01
reproducible_maintenance_amd64_jenkins2020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_amd64_osuosl1672020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_amd64_osuosl1682020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_amd64_osuosl1692020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_amd64_osuosl1702020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_amd64_osuosl1712020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_amd64_osuosl1722020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_amd64_osuosl1732020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_amd64_osuosl1742020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_amd64_profitbricks12020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_amd64_profitbricks102020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_amd64_profitbricks112020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_amd64_profitbricks152020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_amd64_profitbricks52020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_amd64_profitbricks72020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_amd64_profitbricks92020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_arm64_codethink102020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_arm64_codethink112020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_arm64_codethink122020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_arm64_codethink132020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_arm64_codethink142020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_arm64_codethink152020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_arm64_codethink162020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_arm64_codethink92020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_armhf_bbx152020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_armhf_cb3a2020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_armhf_cbxi4a2020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_armhf_cbxi4b2020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_armhf_cbxi4pro02020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_armhf_ff2a2020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_armhf_ff2b2020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_armhf_ff4a2020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_armhf_ff64a2020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_armhf_jtk1a2020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_armhf_jtk1b2020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_armhf_jtx1a2020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_armhf_jtx1b2020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_armhf_jtx1c2020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_armhf_odu3a2020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_armhf_odxu4a2020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_armhf_odxu4b2020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_armhf_odxu4c2020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_armhf_opi2a2020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_armhf_opi2b2020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_armhf_opi2c2020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_armhf_p64b2020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_armhf_p64c2020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_armhf_wbq02020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_i386_profitbricks122020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_i386_profitbricks162020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_i386_profitbricks22020-01-22 18:05
reproducible_maintenance_i386_profitbricks62020-01-22 18:05
reproducible_pool_buildinfos2020-01-22 18:10
reproducible_html_indexes2020-01-22 18:15
reproducible_html_nodes_info2020-01-22 18:15
reproducible_openwrt-target-x862020-01-22 19:42
reproducible_alpine_scheduler2020-01-22 20:00
reproducible_diffoscope_pypi2020-01-22 23:23
reproducible_openwrt-target-ar71xx2020-01-22 23:42
reproducible_compare_Debian_sha1sums2020-01-22 23:55
reproducible_nodes_info2020-01-23 00:00
d-i_check_jenkins_jobs2020-01-23 00:23
reproducible_setup_schroot_bullseye_diffoscope_amd64_jenkins2020-01-23 00:23
reproducible_setup_schroot_buster_diffoscope_amd64_jenkins2020-01-23 00:23
reproducible_setup_schroot_stretch_diffoscope_amd64_jenkins2020-01-23 00:23
reproducible_html_breakages2020-01-23 00:30
reproducible_setup_schroot_buster_diffoscope_amd64_osuosl1732020-01-23 00:42
reproducible_setup_schroot_unstable_diffoscope_amd64_jenkins2020-01-23 00:42
reproducible_setup_schroot_unstable_diffoscope_amd64_osuosl1712020-01-23 00:42
reproducible_setup_schroot_unstable_diffoscope_amd64_osuosl1722020-01-23 00:42
reproducible_compare_Debian_sha1sums_forward_runner2020-01-23 00:56
reproducible_html_notes2020-01-23 00:57
d-i_schroot-sid-upgrade2020-01-23 01:00
reproducible_html_repository_comparison2020-01-23 01:00
reproducible_openwrt_rebuilder_future2020-01-23 02:00
chroot-installation_sid_maintenance2020-01-23 04:30
d-i_maintenance2020-01-23 05:30
d-i_overview_amd642020-01-23 06:00
d-i_overview_arm642020-01-23 06:00
d-i_overview_armel2020-01-23 06:00
d-i_overview_armhf2020-01-23 06:00
d-i_overview_hurd-i3862020-01-23 06:00
d-i_overview_i3862020-01-23 06:00
d-i_overview_kfreebsd-amd642020-01-23 06:00
d-i_overview_kfreebsd-i3862020-01-23 06:00
d-i_overview_mips2020-01-23 06:00
d-i_overview_mipsel2020-01-23 06:00
d-i_overview_powerpc2020-01-23 06:00
d-i_overview_ppc64el2020-01-23 06:00
d-i_overview_s390x2020-01-23 06:00
g-i-installation_maintenance2020-01-23 06:00
rebootstrap_maintenance2020-01-23 06:30
self_maintenance2020-01-23 06:30
reproducible_setup_pbuilder_stretch_amd64_profitbricks12020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_amd64_profitbricks112020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_amd64_profitbricks152020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_amd64_profitbricks52020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_arm64_codethink102020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_arm64_codethink112020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_arm64_codethink122020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_arm64_codethink132020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_arm64_codethink142020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_arm64_codethink152020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_arm64_codethink162020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_arm64_codethink92020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_armhf_bbx152020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_armhf_cb3a2020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_armhf_cbxi4a2020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_armhf_cbxi4b2020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_armhf_cbxi4pro02020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_armhf_ff2a2020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_armhf_ff2b2020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_armhf_ff4a2020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_armhf_ff64a2020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_armhf_jtk1a2020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_armhf_jtk1b2020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_armhf_jtx1a2020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_armhf_jtx1b2020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_armhf_jtx1c2020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_armhf_odu3a2020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_armhf_odxu4a2020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_armhf_odxu4b2020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_armhf_odxu4c2020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_armhf_opi2a2020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_armhf_opi2b2020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_armhf_opi2c2020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_armhf_p64b2020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_armhf_p64c2020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_armhf_wbq02020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_i386_profitbricks122020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_i386_profitbricks162020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_i386_profitbricks22020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_stretch_i386_profitbricks62020-01-23 07:23
reproducible_setup_pbuilder_experimental_amd64_profitbricks12020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_amd64_profitbricks112020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_amd64_profitbricks152020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_amd64_profitbricks52020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_arm64_codethink102020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_arm64_codethink112020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_arm64_codethink122020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_arm64_codethink132020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_arm64_codethink142020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_arm64_codethink152020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_arm64_codethink162020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_arm64_codethink92020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_armhf_bbx152020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_armhf_cb3a2020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_armhf_cbxi4a2020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_armhf_cbxi4b2020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_armhf_cbxi4pro02020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_armhf_ff2a2020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_armhf_ff2b2020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_armhf_ff4a2020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_armhf_ff64a2020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_armhf_jtk1a2020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_armhf_jtk1b2020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_armhf_jtx1a2020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_armhf_jtx1b2020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_armhf_jtx1c2020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_armhf_odu3a2020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_armhf_odxu4a2020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_armhf_odxu4b2020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_armhf_odxu4c2020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_armhf_opi2a2020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_armhf_opi2b2020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_armhf_opi2c2020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_armhf_p64b2020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_armhf_p64c2020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_armhf_wbq02020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_i386_profitbricks122020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_i386_profitbricks162020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_i386_profitbricks22020-01-23 07:33
reproducible_setup_pbuilder_experimental_i386_profitbricks62020-01-23 07:33
reproducible_fdroid_build_apps2020-01-23 07:42
reproducible_openwrt-target-sunxi2020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_amd64_profitbricks12020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_amd64_profitbricks112020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_amd64_profitbricks152020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_amd64_profitbricks52020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_arm64_codethink102020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_arm64_codethink112020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_arm64_codethink122020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_arm64_codethink132020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_arm64_codethink142020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_arm64_codethink152020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_arm64_codethink162020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_arm64_codethink92020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_armhf_bbx152020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_armhf_cb3a2020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_armhf_cbxi4a2020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_armhf_cbxi4b2020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_armhf_cbxi4pro02020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_armhf_ff2a2020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_armhf_ff2b2020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_armhf_ff4a2020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_armhf_ff64a2020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_armhf_jtk1a2020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_armhf_jtk1b2020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_armhf_jtx1a2020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_armhf_jtx1b2020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_armhf_jtx1c2020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_armhf_odu3a2020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_armhf_odxu4a2020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_armhf_odxu4b2020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_armhf_odxu4c2020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_armhf_opi2a2020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_armhf_opi2b2020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_armhf_opi2c2020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_armhf_p64b2020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_armhf_p64c2020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_armhf_wbq02020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_i386_profitbricks122020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_i386_profitbricks162020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_i386_profitbricks22020-01-23 07:42
reproducible_setup_pbuilder_unstable_i386_profitbricks62020-01-23 07:42
udd_sid_multiarch_versionskew2020-01-23 08:00
reproducible_setup_pbuilder_buster_amd64_profitbricks12020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_amd64_profitbricks112020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_amd64_profitbricks152020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_amd64_profitbricks52020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_arm64_codethink102020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_arm64_codethink112020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_arm64_codethink122020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_arm64_codethink132020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_arm64_codethink142020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_arm64_codethink152020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_arm64_codethink162020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_arm64_codethink92020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_armhf_bbx152020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_armhf_cb3a2020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_armhf_cbxi4a2020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_armhf_cbxi4b2020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_armhf_cbxi4pro02020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_armhf_ff2a2020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_armhf_ff2b2020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_armhf_ff4a2020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_armhf_ff64a2020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_armhf_jtk1a2020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_armhf_jtk1b2020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_armhf_jtx1a2020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_armhf_jtx1b2020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_armhf_jtx1c2020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_armhf_odu3a2020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_armhf_odxu4a2020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_armhf_odxu4b2020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_armhf_odxu4c2020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_armhf_opi2a2020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_armhf_opi2b2020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_armhf_opi2c2020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_armhf_p64b2020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_armhf_p64c2020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_armhf_wbq02020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_i386_profitbricks122020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_i386_profitbricks162020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_i386_profitbricks22020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_buster_i386_profitbricks62020-01-23 08:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_amd64_profitbricks12020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_amd64_profitbricks112020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_amd64_profitbricks152020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_amd64_profitbricks52020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_arm64_codethink102020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_arm64_codethink112020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_arm64_codethink122020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_arm64_codethink132020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_arm64_codethink142020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_arm64_codethink152020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_arm64_codethink162020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_arm64_codethink92020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_armhf_bbx152020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_armhf_cb3a2020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_armhf_cbxi4a2020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_armhf_cbxi4b2020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_armhf_cbxi4pro02020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_armhf_ff2a2020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_armhf_ff2b2020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_armhf_ff4a2020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_armhf_ff64a2020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_armhf_jtk1a2020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_armhf_jtk1b2020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_armhf_jtx1a2020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_armhf_jtx1b2020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_armhf_jtx1c2020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_armhf_odu3a2020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_armhf_odxu4a2020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_armhf_odxu4b2020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_armhf_odxu4c2020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_armhf_opi2a2020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_armhf_opi2b2020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_armhf_opi2c2020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_armhf_p64b2020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_armhf_p64c2020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_armhf_wbq02020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_i386_profitbricks122020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_i386_profitbricks162020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_i386_profitbricks22020-01-23 09:23
reproducible_setup_pbuilder_bullseye_i386_profitbricks62020-01-23 09:23
reproducible_openwrt-target-omap2020-01-23 11:42
reproducible_openwrt-target-lantiq2020-01-23 15:42
haskell-package-plan2020-01-23 16:00
obsolete-transitional2020-01-23 16:00
reproducible_openwrt-target-brcm47xx2020-01-23 19:42
reproducible_freebsd2020-01-23 23:42
reproducible_openwrt-target-ramips2020-01-23 23:42
reproducible_setup_fdroid_build_environment2020-01-24 00:42
reproducible_openwrt-target-tegra2020-01-24 03:42
reproducible_coreboot2020-01-24 10:42
reproducible_openwrt-target-mediatek2020-01-24 11:42
reproducible_openwrt-target-kirkwood2020-01-24 15:42
reproducible_openwrt_rebuilder_today2020-01-25 00:00
reproducible_create_meta_pkg_sets2020-01-25 06:00
chroot-installation_bullseye_maintenance2020-01-25 10:30
chroot-installation_buster_maintenance2020-01-25 10:30
reproducible_archlinux_html_pages2020-01-26 16:30
d-i_schroot-sid-create2020-01-27 01:01
udd_bullseye_multiarch_versionskew2020-01-27 08:01
udd_orphaned_without_o_bug2020-01-27 08:03
reproducible_opensuse_import_json2020-01-27 11:58
reproducible_html_all_packages2020-01-27 13:37
reproducible_diffoscope_freebsd2020-01-27 23:25
reproducible_diffoscope_netbsd2020-01-27 23:27
reproducible_diffoscope_macports2020-01-27 23:29
reproducible_diffoscope_archlinux2020-01-27 23:31
dpkg_buster_find_trigger_cycles2020-01-28 10:00
dpkg_sid_find_trigger_cycles2020-01-28 12:00
udd_buster_multiarch_versionskew2020-02-01 08:01
live_setup_schroot2020-02-01 10:42
chroot-installation_stretch_maintenance2020-03-01 10:30
reproducible_diffoscope_from_git_branches2021-01-01 23:42
reproducible_diffoscope_from_git_master2021-01-01 23:42
reproducible_disorderfs_from_git_master2021-01-01 23:42
reproducible_fdroid_test2021-01-01 23:42
reproducible_setup_schroot_alpine_jenkins2021-01-01 23:42
reproducible_setup_schroot_alpine_osuosl1692021-01-01 23:42
reproducible_setup_schroot_alpine_osuosl1702021-01-01 23:42
reproducible_setup_schroot_archlinux_jenkins2021-01-01 23:42
reproducible_setup_schroot_archlinux_osuosl1692021-01-01 23:42
reproducible_setup_schroot_archlinux_osuosl1702021-01-01 23:42
reproducible_setup_schroot_archlinux_osuosl1732021-01-01 23:42

What’s "project relationship"?

When you have projects that depend on each other, Jenkins can track which build of the upstream project is used by which build of the downstream project, by using the records created by the fingerprint support.

For this feature to work, the following conditions need to be met:

  1. The upstream project records the fingerprints of its build artifacts.
  2. The downstream project records the fingerprints of the upstream files it uses.

This allows Jenkins to correlate two projects.